Chính sách
 • Chính sách bảo mật

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin - Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên http://langnghe.vn/ bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà cần thành viên cung cấp để liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng. - Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình.

  Xem tiếp »

 • Phương thức vận chuyển

  1. Chuyển tận nơi trong nội thành: Nhân viên giao hàng của http://langnghe.vn sẽ giao hàng tận nơi trong Thành phố … tại địa chỉ do quý khách chỉ định.

  Xem tiếp »

 • Phương thức thanh toán

  1. Thanh toán bằng tiền mặt: - Nhân viên giao nhận hoặc người giao hàng sẽ liên hệ với quí khách để hẹn lịch giao hàng. Trong trường hợp quí khách đi vắng, vui lòng uỷ thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.

  Xem tiếp »